Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

- 14 grudnia 2022

Zapytanie ofertowe na dostarczenie oraz serwis oprogramowania

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostarczenie oraz serwis oprogramowania systemu informatycznego wykorzystywanego w Placówce POZ w procesie udzielania świadczeń, w tym m.in. do rejestrowania informacji o udzielanych świadczeniach oraz prowadzenia dokumentacji
medycznej w postaci elektronicznej.

Szczegóły zapytania (kliknij aby pobrać)

Zapytanie ofertowe

Formularz

Oświadczenie

OPZ

Wzór umowy

Załącznik do umowy

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

DO POSTĘPOWANIA na dostawę oprogramowania w ramach projektu grantowego „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, numer projektu grantowego nr POIS.11.03.00-00-0074/22 Zamawiający informuje o wynikach postępowania:

Informacja

Protokół postępowania

Zespół Lekarzy Rodzinnych Ewa Osińska i Wspólnicy s.j. realizuje przedsięwzięcie pn. Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ.

Finansowanie projektu pochodzi z Funduszy Europejskich w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19.

Cel projektu: wdrożenie e-usługi publicznej „udostępnianie i wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej” z wykorzystaniem integracji z systemem e-zdrowia w zakresie zdarzeń medycznych i elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

Zadania projektu:

1. Rozbudowa systemu gabinetowego Placówki POZ dla potrzeb wdrożenia procesów biznesowych oraz umożliwienia świadczenia e-usług publicznych, w szczególności:
a) integrację z systemem e-zdrowia,
b) komunikację z pacjentami.

2. Zakup infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej dla świadczenia e-usług i integracji z systemem e-zdrowia oraz komunikacji z pacjentami.

Wartość dofinansowania: 142 092,41 PLN

Termin realizacji: marzec-sierpień 2023 rok Więcej informacji na stronie projektu:  https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

Zespół Lekarzy Rodzinnych Ewa Osińska i Wspólnicy s.j. stosuje wysokie standardy uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją projektu. Wdraża postępowania zapobiegające możliwościom pojawienia się nieprawidłowości i nadużyć finansowych w swojej działalności. Głównym celem tego działania jest ochrona przed stratami finansowymi wynikającymi z nieprawidłowości i oszustw. Jak również zwiększenie zaufania: pacjentów, partnerów biznesowych i współpracowników. Zespół Lekarzy Rodzinnych Ewa Osińska i Wspólnicy s.j. jest otwarty i transparentny w swoich przedsięwzięciach, działa w sposób etyczny i zgodny z prawem.

W przypadku posiadania wiedzy na temat nieprawidłowości lub nadużyć finansowych należy je zgłosić odpowiednim organom.

Sygnalizować o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych należy poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

Zespół Lekarzy Rodzinnych Ewa Osińska i Wspólnicy s.j. realizuje przedsięwzięcie pn. Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ.

Finansowanie projektu pochodzi z Funduszy Europejskich w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19.

Cel projektu: wdrożenie e-usługi publicznej „udostępnianie i wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej” z wykorzystaniem integracji z systemem e-zdrowia w zakresie zdarzeń medycznych i elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

Zadania projektu:

1. Rozbudowa systemu gabinetowego Placówki POZ dla potrzeb wdrożenia procesów biznesowych oraz umożliwienia świadczenia e-usług publicznych, w szczególności:
a) integrację z systemem e-zdrowia,
b) komunikację z pacjentami.

2. Zakup infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej dla świadczenia e-usług i integracji z systemem e-zdrowia oraz komunikacji z pacjentami.

Wartość dofinansowania: 142 092,41 PLN

Termin realizacji: marzec-sierpień 2023 rok Więcej informacji na stronie projektu:  https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

Zespół Lekarzy Rodzinnych Ewa Osińska i Wspólnicy s.j. stosuje wysokie standardy uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją projektu. Wdraża postępowania zapobiegające możliwościom pojawienia się nieprawidłowości i nadużyć finansowych w swojej działalności. Głównym celem tego działania jest ochrona przed stratami finansowymi wynikającymi z nieprawidłowości i oszustw. Jak również zwiększenie zaufania: pacjentów, partnerów biznesowych i współpracowników. Zespół Lekarzy Rodzinnych Ewa Osińska i Wspólnicy s.j. jest otwarty i transparentny w swoich przedsięwzięciach, działa w sposób etyczny i zgodny z prawem.

W przypadku posiadania wiedzy na temat nieprawidłowości lub nadużyć finansowych należy je zgłosić odpowiednim organom.

Sygnalizować o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych należy poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.